...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޅިހަވާދު
ނ.
ވަގުތުން ބޭނުންކުރެވޭ ގޮތަށް މުގުރައި ހިމުންކޮށްފައި ހުންނަ ހަވާދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެޅިހަވާދަ . ތެޅީހަވާދަ . ތޮޅީހަވާދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ