...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޅިތެޅިހުރުން
މ.
(1) ޙަރަކާތްވޭވެ ހުރުން.
މަޖާޒު:
(2) އަބަދު އަވަދިނެތި އުޅުން.
(3) ކަމަކާހެދި ކެނޑިނޭޅިއުޅޭ އުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކެކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ