...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޅިތެޅިއޮތުން
މ.
(1) ވެއްޓިއޮވެ ހަތަރެސްފައި ހޫރުން.
(2) ހިމޭންކަންނެތި އެގޮތްމިގޮތަށް އެއްލި، އޮތްތަނުން ނެގި ނުވަތަ އުފުލިއުފުލިފައި ޖެހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ