...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޅިގަތުން
މ.
(1) ހެލިގަތުން.
(2) ގުޑައިގަތުން.
(3) އަވަސް އަވަހަށް ޙަރަކާތްކޮށްގަތުން.
(4) މަޖާޒު:
ކަމަކާ މާބޮޑަށް އުޅެގަތުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ