...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެއު
ނ.
(ސ) ތެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނައްކާރަލަވަބައި . ނާނެއި . އާނެއި . ވައިފޮޅި . ވެނައުބުލި . ފަރާޓާ . ފޮނިރޮށި . ގަންހިންގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ