...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެއްގަ
ނ.
(ސ) ހަދިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑޫ . ހަވަރަށްދެއްވުން . ހަމަވައިގައިޖެހުން . ހަފޮޅުން އެތެރެވުން . ހަތަވިވަރަ . ހަލަވެލި . ހިއްޕީން . ހުށިގެނޑި . ހޭލަމޭލާކަށްތެޅުން . ހޯލު . ރަންބޮލި . ރަންއަކުރުންލިއުން . ރައްކަލެ . ރަވާ . ރަސްހުވަނދު . ރާޅުބިސް . ރާޒުވާގޮނޑި . ރިހަ . ރޮނގު . ރޮނގުދެމުން . ރޮކެޓު . ރޯނުބޮނޑި . ބަކަރިބައިކުރުން . ބާބު . ބީ . ބީޓުރޫޓު . ބުރި . ބޫޓު . ބޮކި . ބޮޑުބިސްކޯދު . ބޮޑުފަތަފޮޅިބެހުން . ކަހަނބު . ކަށިނަރު . ކަށިވިދުރި . ކަފުޖެހުން . ކަދަރާތު . ކަލިޔާ . ކުރުފަލި . ކުރުދޮށީގައިހިފުން . ކުރުދޮށްޓަށްއެރުން . ކޮންމެ . ކޮޅުފައިންޖެހުން . ކޮކިން . ކޯޓުވުން . އަނދުން މިޔަރު . އަންގައު . އަތްދަށުދޮށިއެޅުން . އަލިތޮޅި . އަސްތާ . އަޑިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ