...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެމާ
ނ.
ކަނޑުގައި ރާޅުނެތުމުން ވެފައިއޮންނަ އޮމާން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ފާން . ތަނބަލާ . ތަމަލަ . ތަމަލަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ