...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެދު
ނ.
(1) ދޮގުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ގުދެއްލެނބުމެއްނެތް.
(3) ސީދާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހައިބަނޑާ ހުރުން . ހަމަރޯނު . ހަމަތެދެއް . ހަތްއައްތަވާޅީންގާނެގުން . ހިންދަމައިލުން . ހިރިއްދަ . ހިދާޔަތު . ހިދާޔަތް ދެއްވުން . ހިދާޔަތްލިބުން . ހެކި . ހެކިވުން . ހެކިދެއްކުން . ނަބީ . ނިދާ . ނިދިމޯޅަ . ނުސީދާ . ރަހަކުރުން . ރަންކޮކާ . ރޮނގުދަމާފަތިގަނޑު . ބަނޑި . ބަނޑިބަނޑި . ކަނުކަލޮޔަށް އިރުވާހުދު ދެއްކުން . ކަފަދާންމަތިވުން . ކުކުޅުވަހި . ކުވާ . ކޮރުދެމުން . ކޮޅަށްހުރުން . ކޮޅަށްޖެހުން . އަރިކަން . އަބަފިލި . އަބާއްޖަ . އަމާނާތްތެރިޔާ . އަލިވިލުން . އާބާފިލި . އިނުން . އިމަށް . އިލްހާމު . އިޚުތިޔާރު . އިޢުތިދާލު . އިޢުތިދާލަށްހުރުން . އީމާންތެރި . އީމާންތެރިޔާ . އުނަގަނޑުދަމައިލުން . އެހެންތޯ . އެނދުކެނޑުން . އެކަނިކާތަށި . އޮރިއެރުން . އޮލަނބު . އޮލަނބުކުރުން . އޮލަނބުދަނޑި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ