...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެދުއުއިވަޑާން
ނ.
(1) ތެދަށް އުއިޖަހައި ކީހައި މަށައިގެން ވަޑިފައްޗަށް ކުރާވަޑާން.
މިއީ ގޮނޑި މޭޒު އަލަމާރިފަދަ ތަކެތި ހެދުމުގެ ވަޑާމެވެ.
(2) ކިއްސަރުވަޑާމުގެ އިދިކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެއްދުވަޑާން . ތެއްދުވަޑާމެ . ތެއްދޫވަޑާން . ތެދޫވަޑާން . ތެދުއޫވަޑާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ