...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެދުވެރިކަންހުރުން
މ.
(1) އަމާނާތްތެރިކަންހުރުން.
(2) އޮޅުވައިނުލުމުގެ ސިފަހުރުން.
(3) އެއްގޮތަކަށްވެސް މަކަރު ނުހަދާ ކަމުގެ ސިފަލިބިފައިހުރުން.
(4) އިޚްލާޞްތެރިކަންހުރުން.
(5) ވަފާތެރިކަންހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ