...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެދުމަގު
ނ.
އިސްލާމްދީނުގައި މީސްތަކުން އުޅެން އަންގަވައިފައިވާ ގޮތް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިދާޔަތް ދެއްވުން . ހިދާޔަތްލިބުން . ނަބީ . ނިދާ . އަބާއްޖަ . މަރުހަނދާންކުރުން . މަގުފުރެއްދުން . މަގުފުރެދުން . ތެދަމަގު . ތެދުމަގުލިބުން . ތެދެމަގެ . ތެދެމަގޮ . ގެއްލެނިކުރެއްވުން . ގެއްލެނިވުން . ގޯޅިއެޅުން . ޞިރާޠުމަގު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ