...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެތް
ނއ.
ފެނުގެ އަސަރުހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނަފަސް . ހަނަފަސްބިން . ހަނަފަސްކަން . ހަނަފަސްވުން . ހަތި . ހިންދިރުވުން . ހިކި . ހިކިކަން . ހިކިކުރޮޅިވުން . ހިކުން . ހިއްކުން . ބަނަފިނި . ބީމަހީމަ . ބުޅިފަނި . ބޮލާކީނި . ކަރަންކާ . ކަރުހިއްކުން . ކަޅަލަ . ކިހަސްކުނޑި . ކިރުމަސްރިހަ . ކިލާ . ކިލާފަނި . ކުރޮޅިވުން . ކުޅު . ކުޅުހިކުން . ކޮލަވާދެމުން . އޮޅުފަސް . ވަޅޯ . ވަޅޯމަސް . ވެށުން . މާވަހަރު . މުރަނަކުރުން . މުރަނަވުން . މޭލިބުއިން . ފިނިހައް . ފިނިފޭބުން . ފިސްކުރުން . ފޫސްމަ . ފެހި . ފެހިޖެހުން . ފެންހިކުން . ފެންހިއްކުން . ފެންބަރޮސް . ފެންފޮތިއެޅުން . ފެންފޮތިއޮބުން . ފެންފޮތިލުން . ފޭދުން . ދަހަނގު . ދަހަނގުވުން . ދަބަރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ