...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެތްވުން
މ.
(1) ފެނުގެ އަސަރު އުފެދުން، ނުވަތަފާޅުވުން.
(2) އަންހެނާގެ ފަރުޖުގައި ތެތްކަންއުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެމުން . ތެތްބޮޑުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ