...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެތްފިނި
ނ.
ފެނުގެ އަސަރު ހުރުމުގެ ސަބަބުން ވެރިވެފައިވާ ފިނިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮލާކީނި . ފިނިހައް . ފެހި . ފެހިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ