...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެލަ
ނ.
(1) ކަނޑުލުގެ ތެރޭގައި ހެދޭ ކަނޑުލާ ވައްތަރު ގަހެއް.
(2) (ޏ) ތިލަ.
(3) (ބދ) ފަޅުމަތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުނގު . ރާރާ . ބަނޑުއޮއްޓުގަނޑު . ބައިންވަޅުމާ . ބައިބަލާ . ބައިބަލާއެރުން . ބައިލިބުން . ބޮލުރޮދި . ބޮޑުލަކި . ކަރު . ކަރުކަން . ކޮނޑުވަޅު . އަރާބެއްދުން . އާމަނަކަ . އެއްލުން . އޮނިގަނޑު . ވަކިގަނޑު . ވަކިގަނޑުއެޅުން . މަޑި . މިރިޔާސް . ފިނދު . ފިނދުލުން . ފުލަށް މަޅިބޭލުން . ފެހުރުގުންޑާ . ދުނިގަނޑު . ދުންކުރޮޅި . ތާރު . ތެލަކަށި . ތެލަކަތެލަކަ . ތެލަގެ . ތެލާ . ތެލާރު . ތެލެގަސް . ލަކިބޭލުން . ލަކިއޮއްޓުގަނޑު . ލޮނުމެދުތެޔޮ . ސޮހުން . ޒައިތޫނިގަސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ