...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެލަނގަ
ނ.
އިލޮށިން ނުވަތަ އޮނުފަތިން ދުނިގަނޑު ހަދައި އޭގައި ކަރުދާސް ހިއްޕައި ނަގޫލައިގެން (މަޑިއާއިގުޑިފަދައިން) އެއްލާ އެއްޗެއް.
މިއެއްލާފައި ހުންނައިރު ވައިގެ ސަަބަބުން ދެފަރާތަަށް ލަކި ޖެހޭނެއެެވެ.
މި ލަކި ޖެހޭއިރު ނަގުލުން ބަނޑިބަނޑި ނުވަތަ ގުދުގުދުލާނެއެވެ.
މީގައި ހުންނަ ރާރާއިން ވަރަށް ރީތި އަޑުއަޑު އިވޭނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރާރާ . ބަނޑުއޮއްޓުގަނޑު . ބައިންވަޅުމާ . ބޮލުރޮދި . ބޮޑުލަކި . ކޮނޑުވަޅު . އެއްލުން . އޮނިގަނޑު . ވަކިގަނޑު . މަޑި . ފިނދު . ފިނދުލުން . ފުލަށް މަޅިބޭލުން . ފެހުރުގުންޑާ . ދުނިގަނޑު . ތެލަގެ . ލަކިބޭލުން . ލަކިއޮއްޓުގަނޑު . ސޮހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ