...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެލަބަގުޑި
ނ.
ދެބަޔަށް ބެހިގެންކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މިއީ އެއްބަޔަކު ވަށްރޮނގެއްގެ މަތީ ތިބެގެން އަނެއްބައިގެ މީހަކު އެމީހުންގެ އަތުނުޖެހި އެތެރެޔަށް ވަދެގެން ކުޅޭ ކުޅިވަރެކެވެ.
މިގޮތަށް އެތެރެޔަށް ވަދެފައި މަޑިޔަކަށްޖެހެން ޖެހޭނެއެވެ.
މިހެން ހެދިއްޖެނަމަ ލަނޑެއްދެވުނީއެވެ.
އަތުޖެހިއްޖެނަމަ އެމީހާ ނުބައިވީއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިބަލާ . ބައިބަލާއެރުން . ބައިލިބުން . އަރާބެއްދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ