...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެލަކަތެލަކަ
ނ.
ތެލަކަ ތެލަކަ ތެލަމުންޖޯ މިބަނދި ކިޔަމުން ކުޑަކުދީން ކުޅޭ ކުޅިވަރެއް.
މި ކުޅިވަރަށް ބޭނުންވަނީ ކުޑަބޮއްޔަކާއި، ދެފޫޓެއްހާ ދިގު އިލޮއްޓަކާއި ކުނަލެއްފަދަ އެއްޗެކެވެ.
ފުރަތަމަ ކުނާ ބިންމަތީގައި ފަތުރާނީއެވެ.
ދެން ކުޅެން ތިބި އަށްކުދިންގެ ތެރެއިން ހަކުދިންގެ ތެރެއިން ހަކުދިން ކުނާ މަތީ އެއްފަރާތަކަށް އެބުރި ދެފައިމަތީ އިށީންނާނީ އެވެ.
ތިބޭނީ ޖެހި ފިތިގެންނެވެ.
އެ ހަކުދީންގެ އަތް އޮންނާނީ ފުރަގަހަށް ދިއްކޮށްފައެވެ.
ދެންތިބި
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ