...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެލަސީމިއާ
ނ.
(1) ވާރުތަވާ ލޭގެބައްޔެއް.
މިއީ ލޭގައި ހުންނަ ހިމޮގުލޮބިނަށް ލިބޭ އުނިކަމެއްގެ ސަބަބުން ރަތްސެލްތަކުގެ މަސައްކަތް ނުކުރުމުން ލޭ މަދުވާ ބައްޔެކެވެ.
(2) ލޭއަޅާބަލި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ