...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެލާހި
ނ.
(1) މާކަނާ ހޮޑު.
(2) (މ.) ބައެއް މޫސުމަށް އޮޔާއެކުއައިސް ގޮނޑުދޮށަށް ލައްގާ ކުދިކުދި އެންފަނިތަކެއް.
މިހުންނާނީ ރަތްކުލައިގައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކިލާހި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ