...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެލާމަސްފަދަ
މަޖާޒު:
މާބޮޑަށް ގުޅިގެން އުޅޭ ދެމީހުންނާ މެދު ބުނެއުޅޭ ބަހެއް.
މިސާލު:
އެ ދެމީހުން މިހާރު ތެލާއިމަސް ފަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ