...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެލި
ނ.
ބަދިގޭގައި ގެންގުޅޭ ކަންވާރެއް.
މިއީ އެއްޗެހި ކެއްކުމަށާއި، އެއްޗެހި އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ އެއްޗެކެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިޔަމަ . ހުންގާނުގެ . ނާލުބައްތެލި . ނާލުދަތުރުކުރުން . ނިލަ . ނިލަގަނޑު . ރޭލުފަށް . ބަންޑުންޖެހުން . ބައްތެލިފަހަރު . ބިލެތްއަޅާތެލި . ބޮޑުތެލީބައިން . ބޯޓުބައްތެލި . ކަންވާރު . ކާ . ކާއު . ކުރުފަލިޖެހުން . ކުއްލާބުގެ . ކުޑަހިޔާ . ކޭޓު . އައްތެލިކޮއްޕުން . އައްތެލިފަނޑިޔާރުކަން ކުރުން . އައްތެލިޖެހުން . އަތޮޅުބައްތެލި . އަތްދޮށް . އިން . އެނގަހިފުން . އެލްމެނިޔަމް . އޮޑިދޯނިފަހަރު . އޮޕަރޭޓަރު . ވަތަލައަޑާ . ވަތަލި . ވަތެލިގަނޑަ . ވަތެލިގަނޑު . ވަތެލިގަނޑާ . ވާބައިން . ވިހިލުން . މުށިޖެހިތެލި . ފައްތެލި . ފިތްޖެހިތެލި . އަހަނެ . ފީތަލި . ފޫފަތާތެލި . ފެންތެލިކާށި . ފެންތެލީރުއް . ފޯނު . ފޯނުކޯލު . ދަރާ . ދަރާދެމުން . ދައްސޫރަ . ދަގަނޑުއުނދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ