...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެލިކެއްކުން
މ.
އިހުގައި އަވަށު މަސައްކަތްކުރާއިރު އެމީހުން ކެއުމަށްޓަކައި ކެއްކުން.
މިކެއުމުގައި ހުންނާނީ ބަތާއި، ހަނާކުރިމަހާއި، ހަކުރާއި ލޮނުލޮނބޮއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ