...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެލިފޯނު
ނ.
ދުރުގައި ހުންނަމީހަކާ ނަރެއްގެ ޛަރިޣާއިން ވާހަކަދެއްކުމަށް ބޭނުންކުރާ އާލަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އޮޕަރޭޓަރު . ފޯނު . ފޯނުކޯލު . ތެލިފޯނުކޯލު . ތެލިފޯނުލުން . ޓެލެފޯނު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ