...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެލިގިރާފު
ނ.
އެކިއެކި ހިސާބަށް ދަމައިފައިހުންނަ ނަރަށް އިލެކްޓްރިކު ފޮނުވައިގެން ދުރުގައި ހުރި މީހަކަށް ވަކިކަހަލަ ނިޝާން ތަކަކުން މެސެޖު ފޮނުވައިދޭ ވަސީލަތް ނުވަތަ އެކަންކުރަން ގެންގުޅޭ މެޝިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ