...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެލުލުން
މ.
ތެލުގައި ރޯ ފިލުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކަނދިކަމަނާމަސް ތެލުލުން . ތެއްލުން . ތެލެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ