...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެލެ
ނ.
(ގ.) ތެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތިތެޔޮ . ހުތްތެޔޮ . ހެޑުފޯނު . ނުޖޯލް . ރަހުއިތެޔޮ . ބޮޑުއާވި . ބޮޑުމަހުތެޔޮ . ކަށިމިޔަރުތެޔޮ . ކަތުރާން . ކާހި . ކާފޫރުތެޔޮ . ކެލާއަތަރު . އަކަރަކަރާތެޔޮ . އަތަރު . އަޑީތެޔޮ . އާވި . ވައިތެޔޮ . މަސްތަކާތެޔޮ . މާތެޔޮ . މިރިޔާސްތެޔޮ . ފަރަންޖީއާވި . ފިނިފެންތެޔޮ . ދަމުއިއާވި . ދުންތެޔޮ . ތަދުވިތާތެޔޮ . ތާރަފިނި . ތެޔޮހެދުން . ލާދަންތެޔޮ . ލޮނުމެދުތެޔޮ . ގަރުމަށިތެޔޮ . ގިތެޔޮ . ގެރިގިތެޔޮ . ސަންފާތެޔޮ . ޑީސަލް . ޓެލެކޮމިއުނިކޭޝަން . ޕެޓްރޯލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ