...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔާނަވައި
ނ.
(1) ނުވަދިހަތިނެއް.
(2) ބަޔާނަވައާއި ސައުރަޔާނަވަ އާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަޔާނަވައި . ތެއާނަވައި . ސައުރަޔާނަވައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ