...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔޮ
ނ.
(1) ބައެއްޒާތުގެ އޮށް އޮށާއި މަސްމަހުގެ ހަމާއި، ސަރުބީއާއި މޭގަނޑުންހޭނޭ ފެނަށްވުރެ އޮލަ ދިޔާއެއްޗެއް.
(2) ބިމުގެ އަޑިން ނެގޭ އޮލަ މާއްދާއެއް.
މިމާއްދާއިން ޑީސަލާއި ކަރާސީނާއި ޕެޓްރޯލް އުފައްދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަތަރުފަށްއެއްތެޔޮ . ހަލުވާ . ހިތިތެޔޮ . ހިޔުން . ހީހަން . ހީހަން ފޮޅުން . ހުތްތެޔޮ . ހެއުހިނގަމަސް . ހެޔޮކަމެއްގެ ބަދަލުގައި ތެޔޮހަމެއް . ހޭނުން . ނާރުނަވެޔޮ . ނާރުދެމުން . ނުދޮންނަފޮތި . ރަންމަތީލުން . ރިހަމިރުސް . ރުމާއޮޅުން . ރޫސިހާބަތުތެޔޮ . ރެވިތެޔޮ . ރެވިތެޔޮވަށައިގެންއުޅުން . ރޮނގުތެޔޮމަސް . ރޯސްޕާން . ބަށިގަން . ބަންދުކުރުން . ބަކަރި . ބައްތިހެދުން . ބަދަންތެޔޮ . ބަތުތެޔޮ . ބިންމަގޫ . ބިގަރު . ބިޖިލީބައްތި . ބެންތޭކި . ބެއިވެޔޮ . ބޮނޑިކޮލި . ބޮންތި . ބޮބޮބޮބޮ . ބޮޑުމަހުތެޔޮ . ބޮޑުމަތިމަސްތެޔޮ . ބޮޑުމިރުސް . ބޯނށިފިއަ . ޅަފަށް . ކަށިމިޔަރުތެޔޮ . ކަރާސީނުތެޔޮ . ކަރު . ކަރުކަން . ކަރުވުން . ކަރުތެޔޮ . ކަރުތެޔޮފުޅި . ކަޅަންމަސް . ކަޅުތެޔޮ . ކައިށިތެލް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ