...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔޮހަނު
ނ.
ކުރަފަތްފަދަ ތޫނު އެއްޗެހި ހަނުލުމަށް ބޭނުންކުރާ އޮމާން ހިލައެއް.
މިހިލައިން ތޫނުކުރާއިރު ތެޔޮތިކެއް ޖަހައިވެސް ހަދައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ޅަފަށް . ތެއޮހަނު . ތެއޮހަނުލުން . ތެޔޮހަނުލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ