...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔޮހޭނުން
މ.
(1) ތެޔޮހުންނަ ތަކެތިން ތެޔޮނެރުން.
(2) މަސައްކަތްކުރުމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑުން ތެލުގެ އަސަރު އުފެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެއޮހިޔުން . ތެއޮހޭނުން . ތެޔޮހިޔުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ