...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔޮޅުވާކުދިން
ނ.
(1) އިހުގައި ހިތިވިލޭރޭ ދަންމަރަށް ތެޔޮއަޅައި އަވަށުވެރިގޭގައި ޖެހޭ ކުދިކުދި މަސައްކަތްކުރާ ކުދިންނެވެ.
(2) މަޖާޒު:
މަގުމަތީގައި ވީއްލިގެން އުޅޭކުދިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މުގޫ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ