...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔޮކުނޑި
ނ.
(1) ތެޔޮހޭނީމާ އަޑީގައި ހުންނަ ކުނޑިބޮނޑި.
(2) ތެޔޮމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކައްވާ . ކާވި . ވެއަކަނި . ތެލަމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ