...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔޮމަސް
ނ.
މާކަނޑުތަކުގައި ވަރަށް ފުނުގައި ދިރިއުޅޭ ވަރަށް ތެޔޮގިނަ މަހެއް.
މިއީ، ވަރަށް މަދުން ބޭނޭމަހެކެވެ.
މިމަހުގެ އަނގަވަރަށް ބޮޑުވާނެއެވެ.
އަނގައިގައި އެއްބަރިޔަށް ދަތްތަކެއް ހުންނާނެއެވެ.
މަހުގެ ބަނޑުދަށް ފަރާތުގައި ކުރަގަނޑެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ