...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔޮފުޅިމަސް
ނ.
ރާއްޖޭގެ ފަޅުފަޅުގެ ބޭރުގައި ގިނައިންއުޅޭ މަހެއް.
މިމަހުގެ މަތީބައި ހުންނާނީ ނޫކުލައިގައެވެ.
ބަނޑުދޮށް ފަރާތުގައި ހުންނާނީ ހުދުކުލައެވެ.
މިމަހުގެ އަނގައިން ފެށިގެން ލޯހުރަސްކޮށް ނަގޫފަތުގެކޮޅަށް ކަޅުކުލައިގެ ފަލަރޮނގެއް ހުންނާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ