...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔޮފޭރާން
ނ.
ވިޔާ އެއްޗެހީގެ އުއިގަނޑުގައި ތެލުގެ އަސަރު ހުންނަހެން ހީވާގޮތަށް ވިޔެފައިހުންނަ ފޭރާން.
މިސާލު:
ތެޔޮރުމާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތެއުފޭރާން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ