...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔޮދެމުން
މ.
ފަރުވާއެއްގެ ގޮތުން ހަށިގަނޑުގައި ނުވަތަ ގުނަވަނެއްގައި ވަކިގޮތަކަށް ތެޔޮއުނގުޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނާރުދެމުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ