...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތެޔޮގުޅަ
ނ.
ތެޔޮބޭރަށް ނުފޭދޭގޮތަށް ދުއްޔެއްގެ ތެރޭގައި ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަ ބޮޑުމަހުތެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކުލާތި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ