...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޭ
ނ.
(1) (ސ) ތިޔައީ.
(2) (ގ) ތެދެއްހޭ.
(3) (ލތ) ތެޔޮ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންދަރު . ހަކި . ހައްދު . ހަތޭލި . ހާސް . ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ހުވަން . ހޭވަތް . ހޯސްޕަވަރު . ނަންބަރުދިނުން . ނަވާނަވައި . ނަލަފަށް . ނިތުރެ . ނުބީހެންޏާކަނޑާހަމަ . ނޮޅި . ރި . ރިހިހިރު . ރޭލުފަށް . ރޯ . ބާހައްޓި . ބާހަތްތަރި . ބާރަ . ބާވަންނަ . ބާވީސް . ބުޑުހަކި . ބޭހޯސް . ބޮލިހިޔަ . ބޮލިކޮއްޓޭމުޅި . ބޮޑު އުނދޯލި . ބޮޑުތަކުބީރު . ބޯރާފަތޭރި . ބޯކެނޑި . ބޯކެނޑުން . ޅެން . ކަރަބު . ކަރުނުރާ . ކައިވަ . ކައިފިއެއްޗަކާ ބޭރިވެސް ނުމޮށޭނެ . ކަސް . ކުރޯޑު . ކުދިންގެބިރު . އަރަބު . އަރުދު . އަކުޑި . އިށަނގަ . އިށަނގޮ . އުއްމުއްޞިބްޔާން . އޫތެއްރާ . އެކުނިފައްސިހި . އޮނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ