...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޭރަ
ނ.
(1) އެއްދިހަ ތިނެއް.
(2) 31.
(3) ބާރައާއި ސާދައާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
(4) (ޏ،ސ) ފޭރާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުރާގޭދަރިކޮޅު . ރިހިހިރު . ބާރަ . ބޮޑުތަކުބީރު . ކަރުނުރާ . ކައިވަ . އިށަނގަ . އިށަނގޮ . ވާރި . މުއްޓަނގަ . މެދުފޭލި . މެދުފޮއިރޯދަ . މޯޅަމަ . މޯޅަލަނބު . މޯޅަލަބޯ . މޯޅަލަމައި . މޯޅަލަމޯ . މޯޅަލުބޯ . މޯޑަލަވައި . ފަނަރާފޮއި . ފޮއިރަތްމަހަށް ދިއުން . ދަމުކުޅި . ދިހަރޯދަޢީދު . ތޭރަވައި . ސާދަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ