...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޭރަވާ
ނ.
ގޮނޑުދޮށުގައި އުޅޭ މަޑު އަޅިކުލައިގެ ދޫންޏެއް.
މިދޫނީގެ ބުރިކަށިމަތީގައި ފިޔަޔާ އެއްކޮށް ކަޅުލައްގަނޑެއްހުރެއެވެ.
ތުންހުންނަނީ ކުރުކޮށް ފަތިކޮށް ކަޅުކުލައިގައެވެ.
ފައިދިގުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އިށަނގަ . އިށަނގޮ . ވާރި . މޯޅަމަ . މޯޅަލަނބު . މޯޅަލަބޯ . މޯޅަލަމައި . މޯޅަލަމޯ . މޯޅަލުބޯ . މޯޑަލަވައި . ތޭރަވައި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ