...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޭރި
ނ.
(1) ކުޑަދޮރުގެ މަތީއޮޅި އާއި ތިރިއޮޅިއާއި ދޭތެރެއަށް ލައްވައިފައި ހުންނަ ހުރަސް.
މިދަގަނޑުންނާއި ލަކުޑިން ހަދާފއި ހުރެއެވެ.
ދިގުހަރުގައި ލިޔެގެންނާއި ވަށްކޮންނާއި އަރިއަރިއަށް ހުންނަ ގޮތަށްވެސް ހަދައިފައި ހުރެއެވެ.
(2) އުނދޯލި އެނދު ފަދަ ތަކެތީގެ ފަޑިއާއި ގޭގޭގެ ސިޑީގައި މަތީފަށް ހިފެހެއްޓުމަށް ދޭތެރެއަށް ލައްވައިފައި ހުންނަ ހުރަސް.
މި ވަށްކޮންނާއި އަރިއަރިއަށް ހުންނަ ގޮތަށް ހަދާފައި ހުރެއެވެ.
(3) ފަހާފޮށީގެ ވަތުއޮޑީގެ އެތެ
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަކި . ހޭވަތް . ނަލަފަށް . ނޮޅި . ރޭލުފަށް . ބުޑުހަކި . ބޮޑު އުނދޯލި . ބޯރާފަތޭރި . އޫތެއްރާ . ވަތުއޮޑި . ފަތަހެރިކުރުން . ފަތަހެރި . ފަތަހެއްރަ . ފަތަހެއްރާ . ފަތަވެރި . ފަތަވެރިކުރުން . ފަތަވެރިމަޑޫ . ފަތަވެރިޖެހުން . ފަތޭރި . ފަޑި . ފަޑިޔޭކާލަ . ދިމާއުނދޯލި . ތެއިރި . ތޭރިނެޅި . ތޭރިލުން . ތޭރިޖެހުން . ލައްޕަނެމަޑެލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ