...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޭރިލުން
މ.
(1) މަސްތަކަށް އަނިޔާއެއްލިބިގެން މަރުވާންތެޅުން.
(2) ކުޑަދޮރުގެ ދެއޮޅި ދޭތެރެއަށާއި، އަދަރާދަގޮޑި އާއި އުދޯލި ފަދަ އެއްޗެއްސަށް ތޭރިލެއްވުން.
(3) ފަހާފޮށީގެ ވަތުއޮޑިއަށް ތޭރިލެއްވުން.
(4ހ) އެއްޗެއްގެ ތެރޭގައި އެއްޗެއް ތާށިވެ ބާރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ