...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޭވަންނަ
ނ.
(1) ފަންސާސްތިނެއް.
(2 ފަސްދިހަތިނެއް (3) ބާވަންނައާއި ސައުރަވަންނައާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބާވަންނަ . ސައުރަވަންނަ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ