...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޭވީސް
ނ.
(1) ގުނުމުގެ ތޭވީސްވަނަ ޢަދަދު (2) ދެދިހަ ތިނެއް (3) ބާވީހާއި ސައުވީހާއި ދެމެދުގެ އަދަދު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހުވަން . އެކުނިފައްސިހި . ތޭވީސް . ލާމު . ސިންގަ . ޖ . ޖަވިޔަނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ