...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮ
ނ.
ކަލޭ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނކާ . ހަނގާ . ހަނގާކުރުން . ހަނާކުރިމަސް . ހަނުކަކުނި . ހަރުތޮޅި . ހަކެތޯޓު . ހައްތޮށި . ހަވާދު . ހަވާދުލުން . ހަމަފަޅު . ހަތަރުއަތޮޅުމެދު . ހަތްމީރު . ހާ . ހިރިކުއްޅަ . ހިބަރުތޮޅި . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިއަދެވިކަމަނާބޯ . ހިއްކިކެޔޮ . ހިމަހޯއްދުން . ހިމަބޯދު . ހިމެރި . ހިތިހުންބޭސް . ހިތިބަދަން . ހިތިމަދު . ހިތިތެޔޮ . ހިތިތޮރާ . ހިލަތޮށި . ހުހިވައް . ހުނބުޅު . ހުރާ . ހުއިވަނި . ހުއިތޮށި . ހުދުއަސޭމިރުސް . ހުދުފިހި . ހުލި . ހުލިވުން . ހެރަފާ . ހެލެނބެލި . ހޮނޑުމިޔަރު . ހޮޅިފޮނިތޮށި . ހޯވަނި . ހޯދުފަހި . ހޯލެއި . ނަނުއުކުން . ނަރު . ނަރުފިލާ . ނައިބޮލި . ނަލަހިކާ . ނާށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ