...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮށިއެރުން
މ.
ގަސްގަހާ ގެހީގެ ރޯތޮށިގަނޑު ކަނޑައިލައިގެން ނަގައިފައިހުންނަ ތަނަށް އަލުން ތޮށިއަރައިބެދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތޯށިލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ