...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮށިވާލި
ނ.
(ޅ) ވާލީގެ ބާވަތެއް.
މިއީ ފަލުފަޅުގެ ކައިރީގަޔާ މުރަކަތަކުގެ ނިވަލުގައި އުޅޭމަހެކެވެ.
މިމަސް ހުންނަނީ ހުދުކުލައެއްގައެވެ.
ބޯވައްވެފައި މަސް ފަތިވާނެއެވެ.
މީގެ ނިގޫ ފަތްގަނޑު ތަންކޮޅެއް ދިގުވާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ