...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮށިފިލުން
މ.
ގޮދަނާއި ހަނޑުލާއި ބަދަންފަދަ އެއްޗެހިން ތޮށިގޮސް ސާފުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތޮށިދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ