...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ތޮށިފިލުވުން
މ.
(1) ގޮވާމާއި ބަދަންފަދަ ތަކެތީގައި ހުންނަތޮށި، އެތަކެއްޗާވަކިކުރުން.
ނުވަތަ ތޮށި ނެއްޓުން.
(2) ލޮނުމެދާއި ފިޔާފަދަ ތަކެތީގެ ބޭރުގައި ހުންނަ ހިކިތޮށި ނެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތޮށިޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ